Samhällsnytta genom IoT

IoT Sverige arbetar för att öka användningen av sakernas internet i offentlig sektor.
Ett strategiskt innovationsprogram
Samhällsnytta genom IoT
Ett bättre liv för alla i en sammankopplad värld.IoT Sverige