Gå till innehåll

GIOTIS – IoT för samhällsnytta i Skellefteå

Beviljat bidrag:4 958 925 kronor
Löptid:feb 2022 - jul 2024
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:IoT-infrastruktur
Byggkranar i Skellefteå
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektets målsättning är att etablera ett ekosystem som svarar mot kommuners/regioners behov där delning av data mellan olika verksamheter och gentemot medborgare möjliggörs. Projektet bygger vidare på de pilotprojekt som redan används på två olika IoT plattformar där vi kopplar dessa mot tjänsten Mitt Skellefteå som är ett gränssnitt mot medborgare för åtkomst till olika samhällstjänster.
ProjektkoordinatorSkellefteå kommun - Skellefteå kommun Samhällsplanering

Projektsammanfattning

Vårt syfte med projektet är att adressera IoT-ekosystem utifrån behovet att öka behovsägares förmåga och förutsättningar för utveckling av IoT lösningar i offentlig sektor. Målet med projektet är att med erfarenheten från flera pilotprojekt skapa ett koncept för ett IoT-ekosystem med nationell relevans som inkluderar verksamhetsmål i offentlig sektor och tekniklösning som möjliggörare.

Kontakt

Gustaf Ulander

Projektledare

gustaf.ulander@skelleftea.se

Konkret innebär detta att vi ska utveckla, implementera samt skala upp fyra nya IoT-lösningar som skapar nytta och värde i enlighet med Agenda 2030-målen. Vi skapar en tekniklösning som kopplar ihop två IoT-plattformar som påvisar hur IoT-teknologier kan kombineras för att möta ett tjänstebehov. Tjänsterna tillgängliggörs användare och verksamheter via ändamålsenliga gränssnitt.

Målsättning och förflyttning

Vår målsättning är att etablera ett ekosystem som svarar mot kommuners/regioners behov där delning av data mellan olika verksamheter och gentemot medborgare möjliggörs. Vi bygger detta på de pilotprojekt som exekveras på två olika IoT plattformar där vi kopplar dessa mot tjänsten Mitt Skellefteå som är ett gränssnitt mot medborgare för åtkomst till olika samhällstjänster. I skapandet av ny(a) tjänst(er) i eko- systemet kommer vi att tillämpa Klassa 4.0 och Klassa för IoT för att utvärdera och avrapportera utfallet. Erfarenheterna från projektet kommer löpande att kommuniceras i arbetet med RefArk som drivs av SKR och där vi medverkar.

Skellefteå kommun kommer utifrån de datamängder som skapas av IoT enheter att koppla dessa mot verksamhetsanpassade gränssnitt. Nya tjänster kommer arbetas fram inom följande organisationer:

  • Samhällsbyggnad – Övervakning av belysningsinfrastruktur
  • Support och Lokaler – Optimering av energiförbrukning
  • Utbildning och Arbetsmarknad – Optimering av pedagogisk verksamhet utifrån sensordata
  • Kultur och Fritid – Positionering av mobila tillgångar och upplevelsefrämjande åtgärder

Målet med projektet är att med erfarenheten från flera pilotprojekt skapa ett koncept för ett IoT-ekosystem med nationell relevans som inkluderar verksamhetsmål i offentlig sektor och tekniklösning som möjliggörare.