Gå till innehåll

IoT – så funkar det

IoT – så funkar det

Internet of Things (IoT) – sakernas internet – sammankopplar den digitala och den fysiska världen med varandra.

Tänk om…

…din soptunna automatiskt kunde säga till när det är dags för sopbilen att tömma den – eller om vi skulle kunna minska matsvinnet genom att livsmedel automatiskt varnar vid till exempel temperaturavvikelser. Tänk om en bonde fick ett varningsmeddelande när kossorna har slut på vatten eller att föräldrar blir varnade när barnet kissar i sängen på natten. Låter det galet? Det är det inte, alla exempel ovan är hämtade från olika projekt vi på IoT Sverige har stöttat.

Sakernas internet

Sakernas internet eller Internet of Things (IoT) är ett samlingsbegrepp för saker som har en inbyggd elektronik och uppkoppling. IoT är helt enkelt saker som kan prata med varandra och dela med sig av viktig information till oss människor. Det har en stor betydelse för hela digitaliseringen av vårt samhälle och vår ekonomiska utveckling. IoT sammankopplar den digitala och fysiska världen med varandra och det är ett stort steg för hela samhällsutvecklingen.

Många pratar om det smarta hemmet med appar som styr städning, ljus och ljud för att nämna några saker, men sakernas internet är mycket större än så. Vi på IoT Sverige fokuserar på utmaningarna som denna teknik kan lösa inom offentlig sektor. Genom IoT kan vi förbättra befintliga tjänster och skapa stor potential till nya innovativa varor och tjänster – IoT tar oss helt enkelt in i framtiden.

Sensorer och nätverk

Och hur funkar då IoT? Jo det finns en sak – en pryl – som har någon sorts sensor installerad. Dessutom måste denna sensor vara uppkopplad till någon sorts nätverk så den kan meddela den data som den samlar in. Oftast är det många sensorer som är sammankopplade och bildar många mätpunkter och bidrar till den data som samlas in. Vilket nätverk som används är olika beroende på prylens placering; på kortare distanser kan t ex Wi-Fi, Bluetooth eller 5G vara aktuellt. Men på lite längre distans kan man använda LoRa (kommer från engelskans Long Range) eller satellit, om du t ex vill mäta någonting i landsbygden där mätpunkterna är lång ifrån varandra.

När man har mätt det man vill med en sensor (det kan vara ljud, ljus, temperatur, avstånd, kraft eller rörelse t ex) då behöver den data som samlats in hamna i en mjukvara. Om man tittar på den smarta staden så har den många olika sorters sensorer för att mäta helt olika sorters saker och då uppstår det ett behov av att samla data och tjänster i ett gemensamt system så att stadens olika funktioner kan prata med och dra nytta av varandra.

Aktuatorer

Ibland vill man också att något ska hända när viss data samlas in då kan man koppla på en aktuator till systemet. En aktuator är en sak som utför något på beställning och det finns många olika sorter; de kan vara baserade på t ex hydraulik, tryck, elektricitet eller mekanik. Ett exempel på en aktuator kan vara att en sensor fångar upp att det har kommit farligt avfall t ex olja i dricksvattnet och då stänger av delar av systemet direkt.

IoT Sverige och IoT

Och det är på det här sättet som IoT sammankopplar den digitala världen med den fysiska. Det finns en mängd olika användningsområden och behov som bara väntar på att få sin lösning. De cirka hundra olika projekt som vi från IoT Sverige har finansierat är några exempel på hur man kan nyttiggöra IoT. När man har att göra med innovationer så vet man inte hur slutresultatet exakt kommer att se ut på förhand – det är en utforskande process att hitta fram till dessa nya lösningar. Men att lära sig längs vägen och hitta nya sätt att komma vidare är en del av resan. I länklistan till uppe till höger hittar du länkar till mer information om du vill läsa om de resor som våra projekt har gjort eller håller på att göra.