Gå till innehåll

Reduce Reuse Recycle SRS Maria redigera

Beviljat bidrag:5 000 000 kronor
Löptid:feb 2022 - jan 2024
Projekttyp:Genomförandeprojekt
Ämnesområde:Klimat och miljö
Slänger sopor
Status:Pågående
Om projektet
Officiellt projektnamn
Projektpartners
Projektet skalar upp en IoT-infrastruktur för en lokal cirkulär ekonomi och utreder tekniska och juridiska frågor, för att skapa ett beslutsunderlag för SVOAs Avfallsplan.
ProjektkoordinatorStockholm Vatten & Avfall AB

Projekt­sammanfattning

Projektet Reduce, Reuse, Recycle Stockholm Royal Seaport (SRS) ska demonstrera hur en ny typ av IoT-baserad infrastruktur för avfallsbranschen (återvinning, återbruk och delning) skalar upp på en stadsdelsnivå om 3000 hushåll i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm. I nära samverkan med fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, näringsliv och akademi är syftet att skapa beslutsunderlag för att Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) ska kunna realisera de högt ställda målen i Avfallsplan 2030.

Kontakt

Lars-Olov Andersson

Projektledare

lars-olov.andersson@svoa.se

Förväntade effekter och resultat

Projektets förväntade resultat i den tekniska implementeringen med IoT-lösningar som möjliggörare handlar om att bidra till minskade klimatutsläpp per capita, förbättrade sorteringsgrader, renare fraktioner, minskat restavfall, ökad delning och återbruk bland boende, samt ökad kunskap kopplat till avfall, sortering och avfallssystemet sopsug. Lösningarna väntas även bidra till färre brukarfel, energioptimeringar samt en ökad tillgänglighet för sopsugssystemet.

App där människor kan påverka sin avfallshantering.
Appen är ett enkelt, men kraftfullt verktyg som inspirerar, motiverar och vägleder människor till en mer hållbar vardag.

Planerat upplägg och genomförande

Projektets aktiviteter bidrar direkt till 20-tal av SVOA:s åtaganden i Avfallsplan 2030 och är strukturerat för att löpande redovisa hur aktiviteter driver måluppfyllelsen framåt. I projektets uppstartsfas förankras projektets aktiviteter och nödvändiga förberedelser genomförs. Uppskalningen av IoT-lösningarna genomförs därefter stegvis till fyra fastighetsägare i Norra Djurgårdsstaden under 2022, och därefter till hela stadsdelen 2023 och utvärderas kontinuerligt av KTH.

Relaterade projekt
Återvinning
Avfallshantering
BAIT – bättre avfallshantering med IoT
Interoperabilitet
IoT-infrastruktur
Behovsstyrd och människocentrerad IoT
Norra Djurgårdsstaden
Smart stad
Smart stad-lösningar i Norra Djurgårdsstaden